AURKEZPENA

Kudeaketa eredua

Ikastolaren proiektuan parte hartzen duten 80 profesional eta 436 familia baino gehiago ditugu.

ANTOLAKETA

Kudeaketa Aurreratua 

Gure kolektibo osoa erantzukizun sozial korporatiboaren ikuspuntutik ari da lanean. Horretarako, ikastolaren kudeaketa, Kudeaketa Aurreratuaren ereduan oinarritzen da, eta eredu horrek ikastetxeko prozesu guztiei eragiten die. Eredu horri esker, etengabe hobetzeko sistematika bat eta beharrezko egitura antolatu bat ezar ditzakegu, gure ikuspegia garatzeko eta gure plan estrategikoak zabaltzeko.

Ikastolaren kudeaketa eredua Kudeaketa Aurreratuan oinarritzen da.

Ikastolako Lehendakaria, Eduardo Martinez, Nafarroako Gobernuaren eskutik Kudeaketa Aurreratua ziurtagiria jasotzen.