HEZKUNTZA PROIEKTUA

Aniztasunaren trataera

Inklusioa, Jasoren berezko ezaugarria da eta aniztasuna, gure komunitatea aberasten duen balioa.

KOMUNITATEA

Aniztasunaren trataera 

Jaso Ikastolaren helburua da ikasketa-komunitate osasungarria sortzea. Hura osatzen duten kide guztiak barne hartuta, eta
berdintasun-harremanetan elkarrekin lan egitea, ikastetxearen berezko ezaugarritzat hartuz eta helburu nagusitzat ikasle guztientzako kalitateko hezkuntza izanik,
aniztasuna gure ikaskuntza-komunitatea aberasten duen baliotzat hartuz.

Horregatik, uste dugu aniztasunarekiko arreta ikastola osatzen duten profesional guztien erantzukizuna dela: tutoreak, laguntzako irakasleak, logopeda, orientatzaileak, etab.

Inklusioaren ildoan lan egiteko, Ikastolak
oztopoak kentzea bermatuko duen irakaskuntza-eredu baten alde egiten du, ikasle guztien hezkuntza-premia orokor eta berezietara hobekien egokitzen den erantzuna emanez.

Orientazio departamentutik hiru plan orokorren bidez lan egiten dugu, aniztasunari erantzuteko:
Irakaskuntza-ikaskuntza Prozesuen Laguntza Plana, Tutoretza plana, Orientazio Akademiko eta Profesionaleko Plana.

ZEHAZTASUNEZ

Aniztasunerako plan orokorrak

Plan honen helburua ikasle guztien hezkuntza beharrei bi ikuspegi osagarritatik erantzutea da:

Ikuspegi prebentiboa: Hezkuntza-zailtasunak ager ez daitezen eta ikaskuntza-ingurune egokia sustatzeko, prebentzio-ekintza ugari egiten dira; Haur Garapenaren Jarraipen Programa, Hizkuntza Sustatzeko Programa, ikastetxeko hezkuntza-metodologia ikasleen behar ebolutibo eta/edo pertsonaletara egokitzea, etab.

Ikuspegi esku-hartzailea: Ikuspegi honen bidez, ikasleen ikaskuntzan eragina izan dezaketen egoera partikularrei erantzun nahi zaie, hainbat ekintzaren bidez; ebaluazio psikopedagogikoak egitea, banakako hezkuntza-planak abian jartzea, kanpoko baliabideekin koordinatzea, etab.

Plan honen bidez, ikasleen tutoretza prozesua ezartzen da, eta horren jarraipena egiten du orientazio departamentuak. Era berean, prebentzioaren ikuspuntutik lan egiten da, batez ere arazo pertsonalak eta harremanetakoak saihesteko.

Eskolatze osoan, ikasleen hezkuntza-ibilbidearen banakako jarraipena egiten da, kalitatezko orientazio akademikoa eta profesionala eskainiz, pertsona bakoitzaren beharretara egokitua.