AURKEZPENA

Antolaketa eta harremanetarako helbideak

Familiek eta ikastolako profesionalek elkar eragiten duten eredu parte hartzailea.

Kooperatiba eredua

Organigrama 

Jaso elkartearen eredu kooperatiboari esker, hura osatzen duten estamentu guztiek parte har dezakete Ikastolaren eguneroko bizitzan, baita haren kudeaketan eta erabakiak hartzeko organoetan ere.
Klik egin irudia handitzeko

Ikastolako familiek eta haien artean hautatutako gobernu-organoa da. Zortzi gurasok osatzen dute, eta zuzendaritzaren kudeaketa gainbegiratzea eta bere eginkizunen arabera erabakiak hartzea da bere eginkizuna.

Ikastolako organo aholku-emailea, ikastolako estamentu guztiak ordezkatuta dituena: irakasleak, irakasle ez diren langileak, zuzendaritza, familiak eta ikasleak. Bere eginkizunetako bat ikastetxearen antolaketan, funtzionamenduan, gobernuan eta ebaluazioan parte hartzea da, Hezkuntza Proiektua, Gelako Programazio Orokorra, Barne Araudia, Ikastetxearen Urteko Programazioa, Administrazioarentzat ikastetxearen funtzionamenduari buruzko txostenak egitea, ikasleen onarpena Legearen arabera egin dadin zaintzea, etab.

Ikasgela bakoitzak bere ordezkaria aukeratzen du bere familien artean, eta ikastolaren eta ordezkatzen duen ikasgelako familien arteko komunikazio-lotura izatea da bere eginkizuna.

Ikastolako organo kudeatzailea da.

Irakasle guztiek osatzen dute. Irakasleak beren etapan (haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza), sailetan (curriculumaren koordinazio arloak) eta batzordeetan koordinatzen eta lan egiten dute. Batzordeetan, besteak beste, bizikidetzarako planak, hizkuntza-proiektua eta aniztasunari erantzuteko plana egiten dira. Azken batean, zeharkako eragina duten planak dira, eta ikastola osoan aplikatzen dira.